Контакт

KMK Kolekcja Mebli Sp. z o.o.

 

ul. Fabryczna 5

86-170 Nowe nad Wisłą

Polska

Sekretariat

 

tel. +48 (0 52) 33 38 146

fax +48 (0 52) 33 38 147

e-mail: klose@klose.com.pl

Dział Sprzedaży
KMK Kolekcja Mebli Sp. z o.o.

 

tel. +48 (0 52) 33 38 117

tel. +48 (0 52) 33 38 118

tel. +48 (0 52) 33 38 221

e-mail: zbyt@klose.com.pl

Rejestracja Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy

 

XIII Wydział Gospodarczy,

KRS nr 0000089730

Kapitał Zakładowy: 4.400 000

NIP: 778-13-81-525

Regon: 639795944

 Salon wystawienniczy

 

tel. +48 (52) 33 38 257
tel. +48 (52) 33 38 110
e-mail: salon@klose.com.pl

 

Dział obsługi serwisowej i doradztwo techniczne

 

tel. +48 (0 52) 33 38 290

e-mail: serwis@klose.com.pl


Tomasz Gieburowski

Dyrektor Handlowy

Anna Borkowska

Marketing Manager

a.borkowska@klose.com.pl

Urszula Hołody

Szef Działu Handlowego

u.holody@klose.com.pl


B2B Obsługa Rynku Polskiego

 

REGION I

Tomasz Gieburowski

tel. 604 214 761

t.gieburowski@klose.com.pl

REGION II

Krzysztof Pospiech

tel. 604 214 762

k.pospiech@klose.com.pl


Obsługa Rynków Zagranicznych